పుట్టపర్తికి చేరుకున్న ప్రత్యేక రైళ్లు


పుట్టపర్తి: విశాఖ, విజయవాడ, సికింద్రాబాద్‌లనుంచీ బయల్దేరిన ప్రత్యేక రైళ్లు ఉదయం పుట్టపర్తి చేరుకున్నాయి. రైళ్లలో వచ్చిన భక్తుల సౌకర్యార్థం రైల్వేస్టేషన్‌నుంచి ప్రశాంతినిలయానికి 60 బస్సులను ఏర్పాటు చేశారు.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: