తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ సాధారణం


తిరుమల: తిరుమలలో ఈరోజు భక్తుల రద్దీ సాధారణంగా ఉంది. భక్తులు నాలుగు కంపార్టుమెంట్లలో వేచివున్నారు. శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 4 గంటలు, ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనానికి రెండు గంటల సమయం పడుతోంది. ఆలయంలో మహా లఘుదర్శనం అమలుచేస్తున్నారు.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: