రాజకీయాలకతీతంగా తెలంగాణకోసం పోరాడాలి


నాగంతెలంగాణపై పార్లమెంట్‌లో బిల్లు ప్రవేశపెట్టాలని టిడిపి సీనియర్‌ నేత నాగం జనార్ధన్‌రెడ్డి మరోమారు డిమాండ్‌ చేశారు. రాజకీయాలకతీతంగా ఉద్యమంలో పాల్గొని తెలంగాణ సాధించుకోవాలని కోరారు.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: