తిరుమలలో భారీ వర్షం


తిరుమల: తిరుమలలో సోమవారం రాత్రి భారీ వర్షం కురిసింది. సాయంత్రం నుంచి మొదలైన వర్షం రాత్రి వరకు కురుస్తూనే ఉంది. ఓ వైపు మంచు కూడా తోడైంది. చలి, వర్షం తీవ్రతకు భక్తులు కొంత ఇబ్బందికి గురయ్యారు.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: