రెండో రోజు ప్లీనరీలో ప్రరాపా అధ్యక్షుడి ఎన్నిక


విశాఖపట్నం: ప్రజారాజ్యం రెండోరోజు పార్టీ ప్లీనరీలో అధ్యక్ష ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. పోటీదారులు ఎవరూ లేకపోవడంతో చిరంజీవి ఎన్నిక లాంఛనమే కానుంది. బుధవారం ప్రవేశపెట్టిన తీర్మానాలపైనా సమగ్ర చర్చ జరపాలని నిర్ణయించారు. అధ్యక్ష ఎన్నిక అనంతరం తీర్మానాలను ఆమోదించే ప్రక్రియ ప్రారంభం కానుంది. రెండోరోజు ప్లీనరీలో భాగంగా చిరంజీవి అరుదైన చిత్రాలతో కూడిన ఫొటో ప్రదర్శన ఏర్పాటు చేయనున్నారు.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: