వైభవంగా శశిథరూర్‌ వివాహం


పాలక్కాడ్‌: కేరళలోని పాలక్కడ్‌లో తన స్నేహితురాలు సునంద పుష్కర్‌ని కేంద్ర మాజీమంత్రి శశిథూరర్‌ వివాహం చేసుకున్నారు. థరూర్‌ పూర్వీకుల నివాసంలో జరిగిన పెళ్లికి థరూర్‌, సునందల బంధువులు, సన్నిహితులు, స్నేహితులు హాజరయ్యారు.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: