నగరంలో గణేష్ విగ్రహాల సందడి


వినాయక చవితి దగ్గర పడుతున్న కొద్ది తయారీదారులు పనిని వేగవంతం చేస్తున్నారు. కరీంనగర్‌లోని పలు చోట్ల ఆకర్షణీయంగా గణేష్‌ విగ్రహాలు రూపుదిద్దుకుంటున్నాయి. నగరంలో కరీంనగర్: విగ్రహాలు ఎక్కువగా నెలకొల్పే అవకాశం ఉండటంతో పండుగకు నెల రోజుల ముందు నుంచే గణేష్‌ కళాకారులు విగ్రహాలను తయారు చేస్తున్నారు.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: