తిరుమల నడక దారిలో మళ్లీ చిరుత కలకలం


తిరుపతి: తిరుమల నడక దారిలో చిరుతపులి మరోసారి కలకలం సృష్టించింది. కాలిబాటలో ఉన్న జింకలపార్కులోకి ప్రవేశించి ఓ జింకను చంపింది. ఈరోజు తెల్లవారుజామున జింకలపార్కులోకి చిరుత ప్రవేశించింది. దాన్ని పట్టుకునేందుకు అధికారులు చేసిన ప్రయత్నాలు ఫలించలేదు. నెలక్రితం కాలిబాటలో భక్తులపై దాడిచేసిన మగ చిరుతను అధికారులు బంధించగలిగారు. ఇక్కడ జంట చిరుతలు ఉన్నాయని అప్పట్లో అధికారులు ప్రకటించారు. ఈరోజు పార్కులోకి వచ్చింది ఆడ చిరుతని అధికారులు చెబుతున్నారు. ఇది నిర్దుష్టమార్గంలో సంచరించనందున పట్టుకోవటం కష్టమని అధికారులు చెబుతున్నారు. అయితే ఇది నెలలో మూడుసార్లు మాత్రమే ఈ ప్రాంతానికి వచ్చిందని భయం లేదని అధికారులు తెలిపారు. తిరుమల నడక దారిలో భక్తుల ప్రవేశానికి ఉన్న ఆంక్షలను టీటీడీ రేపటినుంచి సడలిస్తోంది. ఈలోగా ఈరోజు మళ్లీ చిరుత దాడి చేయటం ఆందోళన కలిగిస్తోంది.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: