‘తూర్పు’లో 286.6 మి.మీ. వర్షపాతం


కాకినాడ: జిల్లాలో 4.8 మి.మీ. సరాసరితో మొత్తం 286.6 మి.మీ. వర్షపాతం నమోదయింది. అత్యధికంగా ఉప్పలగుప్తం మం డలంలో 41.2 మి.మీ. వర్షపాతం నమోదుకాగా, అత్యల్పంగా అడ్డతీగల మండలంలో 0.4 మి.మీ. వర్షపాతం నమోదయింది. మండలాల వారీగా వర్షపాతం వివరాలు మి.మీ.లలో అడ్డతీగల 0.4 కడియం 1.2 పి.గన్నవరం 4.0 తుని 38.2 మండపేట 1.4 అంబాజిపేట 8.2 తొండంగి 1.2 బిక్కవోలు 2.0 ఐనవిల్లి 10.4 గంగవరం 3.2 పెదపూడి 6.4 ముమ్మివరం 5.2 గోకవరం 28.4 కరప 9.2 ఐ.పోలవరం 11.0 జగ్గంపేట 5.0 తాళ్ళరేవు 2.2 కాట్రేనికోన 4.4 కిర్లంపూడి 4.0 కాజులూరు 17.0 ఉప్పలగుప్తం 41.2 కాకినాడ(రూరల్‌) 18.4 రామచంద్రాపురం 10.4 అల్లవరం 8.4 కాకినాడ(అర్బన్‌) 18.4 కపిలేశ్వరపురం 0.6 రాజోలు 6.0 రాజానగరం 3.8 పామర్రు 4.8 మల్కీపురం 5.4 రాజమండ్రి 1.0 కొత్తపేట 2.4 సఖినేటిపల్లి 2.8

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: