పొగాకు మద్దతు ధర కోసం రైతుల ఆందోళన


ఏలూరు: పశ్చిమగోదావరి జిల్లా జంగారెడ్డి గూడెం ఒకటో వేలం కేంద్రంలో పొగాకు మద్దతు ధర కోసం రైతులు ఆందోళనకు దిగారు. పొగాకు వేలం కేంద్రానికి రైతులు తాళాలు వేసి అమ్మకాలు నిలిపివేశారు.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: