తెలుగు కేలండర్


2009 సంవత్సరానికి సంబంధించిన కేలండర్ కోసం manyasima-calendar ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.

Advertisements

2 Responses

  1. సార్,
    తెలుగు కేలండర్ ఓపెన్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంటే సరిగా రావడం లేదు. చూడడానికి చాలా బాగున్నా… సరిగా ఓపెన్ కాకపోవడం వల్ల సమస్య తలెత్తుతోంది. సరిచేసే ప్రయత్నం చేయగలరు.

    కిరణ్

  2. why it is not opening telugu calender

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: